सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जि.वि.स. बझाङ्

सुचना अधिकारी

वीरेन्द्र बहादुर सिंह

९८६८४१०४४८

ठेगाना: चैनपुर-४

फोन: ०९२-४२११४४; ०९२-४२१०५७

ईमेल: ddcbajhang@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar