बझाङमा स्थानीय बिकाश तथा उप प्रधानमन्त्री कमल थापा

बझाङमा स्थानीय बिकाश तथा उप प्रधानमन्त्री कमल थापाप्रगति प्रस्तुत गर्दै स्थानीय बिकास अधिकारी ज्यु

तमेलको पहिरो निरीक्षण गर्दै मन्त्रि ज्यु

जी बि स हलमा मन्त्रि ज्यु

जिविसमा माननीय मन्त्रि कमल थापा

जिविस हलमा माननीय मन्त्रि ज्यु

जिविस प्रगति समीक्षामा माननीय मन्त्रि ज्यु

Skip to toolbar