श्याम खड्का

पद : नि.समन्वय अधिकारी

शाखा : प्रशासन शाखा

टेलिफोन : 9865718510

इमेल :

स्थायी ठेगाना : चैनपुर, बझाङ्ग

कार्यकाल :


Skip to toolbar